Cautare
Romanian RO

ANUNTURI GENERALE CLASIFICATE GRATUITE DIN TOATA ROMANIA

LICITA?IE PUBLIC? - imobil

Romania, Timis
Publicat 3 saptamani in urma
ID #22437
QR CODE
Vanzatorul nu a incarcat nici o poza Vanzatorul nu a incarcat nici o poza
281250.00 Euro €
LICITA?IE PUBLIC? - imobil
Romania, Timis,
Publicat 3 saptamani in urma

Descriere

Subscrisa SCP MB Management ipurl, cu sediul în Timi?oara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timi?, înregistrat? la UNPIR sub nr. RFO II 0243, CIF RO 20804476, în calitate de lichidator judiciar al societ??ii TRIDENT PRODUCTION SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timi?oara, str.Mircea cel B?trân nr. 117 - 119, jud. Timi?, nr. de ordine în Registrul Comer?ului J35/2459/1994, CUI RO 6326538, numit prin Încheierea nr. 609 din data de 30.05.2018, pronun?at? de Tribunalul Timi?, Sec?ia a II a Civil?, în dosarul nr. 6315/30/2012, conform prevederilor Legii 85/2006 privind insolven?a ulterioare ?i a Codului de Procedur? Civil? organizeaz? :
LICITA?IE PUBLIC?
pentru valorificarea bunului imobil :
Teren situat în Timi?oara, DN 59A, FN, jud. Timi? (ie?irea spre S?c?laz) în suprafa?? de 25.000 mp., înscris în CF 409860 Timi?oara,
pre? de strigare - 281.250 euro + TVA (în func?ie de aplicabilitate)
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor care urmeaz? a fi scoase la vânzare, sub sanc?iunea dec?derii, sunt rugate s? fac? dovada acestui fapt pân? cel târziu în data de 24.06.2020, ora 17.00 la sediul lichidatorului judiciar din Timi?oara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timi?.
Licita?ia va avea loc în data de 25 iunie 2020, ora 14,00, la sediul administratorului judiciar din Timi?oara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timi?. cu repetabilitate, în caz de neadjudecare, la datele de 02.07.2020, 09.07.2020, 16.07.2020 ?i 23.07.2020, în acela?i loc ?i la aceea?i or?, la acela?i pre? de pornire.
Toate cheltuielile aferente transferului de proprietate cad în sarcina cump?r?torului.
Pentru participarea la licita?ie, poten?ialii cump?r?tori trebuie s? depun? la sediul administratorului judiciar din Timi?oara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timi?, pân? cel târziu în ziua desf??ur?rii licita?iei, ora 11,00, urm?toarele documente:
1. Cerere de participare la licita?ie;
2. Dovada achit?rii caietului de sarcini*;
3. Dovada achit?rii garan?iei de participare la licita?ie în cuantum de 10 % din valoarea de pornire a bunului pentru care se liciteaz? (pl?ti?i în lei la cursul din ziua pl??ii)**;
4. Declara?ie pe propria r?spundere din care s? rezulte c? s-a f?cut inspec?ia în teren a propriet??ii imobiliare ?i c? participantul cunoa?te în am?nunt starea acesteia.
Informa?ii suplimentare la nr. tel.: 0722.258.352, e-mail: mbmanagementtm@gmail.com sau www.mb.ro.
Send messageto seller

 

Contacteaza vanzatorul

  LICITA?IE PUBLIC? - imobil
  Utilizator neînregistrat
  Extensiile permise: png,gif,jpg.
  Maximum size: 262.1Mb.

  Comentarii

  Întrebare? Aveți nevoie de mai multe informații? Doriți să puneți întrebări? Adăugați un comentariu nou ... Trebuie să vă conectați mai întâi.
  Pune întrebări legate de numai această listare.
  Comentariile sunt moderate.
  281250.00 Euro €
  Contacteaza vanzatorul Nu există un număr de telxxxx

  Date despre vanzator

  LICITA?IE PUBLIC? - imobil
  Utilizator neînregistrat

  Locația imobilului

  Romania, Timis