Cautare
Romanian RO

ANUNTURI GENERALE CLASIFICATE GRATUITE DIN TOATA ROMANIA

Subscrisa SCP MB Management ipurl

Romania, Timis
Publicat 2 saptamani in urma
ID #23402
QR CODE
Vanzatorul nu a incarcat nici o poza Vanzatorul nu a incarcat nici o poza
1.00 Lei
Subscrisa SCP MB Management ipurl
Romania, Timis,
Publicat 2 saptamani in urma

Descriere

Subscrisa SCP MB Management ipurl, cu sediul în Timi?oara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timi?, înregistrat? la UNPIR sub nr. RFO II 0243, CIF RO 20804476, în calitate de lichidator judiciar al societ??ii TRIDENT PRODUCTION SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timi?oara, str.Mircea cel B?trân nr. 117 - 119, jud. Timi?, nr. de ordine în Registrul Comer?ului J35/2459/1994, CUI RO 6326538, numit? prin Încheierea nr. 609 din data de 30.05.2018, pronun?at? de Tribunalul Timi?, Sec?ia a II a Civil?, în dosarul nr. 6315/30/2012, în conformitate cu hot?rârea Adun?rii generale a creditorilor debitorului TRIDENT PRODUCTION SRL din data de 04.06.2018 ?i 09.08.2018, anun?? scoaterea la vânzare prin licita?ie public? cu strigare, în conformitate cu Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven?ei republicat? cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i a Codului de Procedur? Civil?, a bunurilor mobile din patrimoniul debitorului, dup? cum urmeaz?:

1. Linie de zincare, la pre?ul de 11.460 euro + TVA. Loca?ie Varia?, str. Gelu nr. 1330, jud. Timi?. An fabrica?ie 2007. Linia de zincare include urm?toarele componente: 13 cuve polipropilen? dimensiuni 3000 x 600 x 1200 mm, hote simple, hote duble, reduc?ie, sp?l?tor de gaze, redresor, tablouri electrice, elemente înc?lzitor, pomp? magnetic?, panou operare.


2. Instala?ie galvanizare si epurare, la pre?ul de 2752 euro + TVA. Loca?ie Varia?, str. Gelu nr. 1330, jud. Timi?. An fabrica?ie 1981.


3. Sta?ie neutralizare, la pre?ul de 2812 euro + TVA. Loca?ie Varia?, str. Gelu nr. 1330, jud. Timi?. An fabrica?ie 2007. Sta?ia neutralizare include urm?toarele componente: tablou general de automatizare, bazine de acumulare, bazine de reac?ie, bazine pentru dozarea reactivilor, vas separator, vas decantor.
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor care urmeaz? a fi scoase la vânzare, sub sanc?iunea dec?derii, sunt rugate s? fac? dovada acestui fapt pân? cel târziu în data de 13.01.2021, ora 17.00 la sediul lichidatorului judiciar din Timi?oara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timi?.
Licita?ia va avea loc în data de 14 ianuarie 2021, ora 14,00, la sediul administratorului judiciar din Timi?oara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timi? cu repetabilitate, în caz de neadjudecare, la datele de 21.01.2021 ?i 28.01.2021 în acela?i loc ?i la aceea?i or?, la acela?i pre? de pornire.

Informa?ii suplimentare se pot ob?ine la nr. tel.: 0722 258352, pe e-mail: mbmanagementtm@gmail.com sau pe site-ul administratorului judiciar: www.mb.ro.
Send messageto seller

 

Contacteaza vanzatorul

  Subscrisa SCP MB Management ipurl
  Utilizator neînregistrat
  Extensiile permise: png,gif,jpg.
  Maximum size: 262.1Mb.

  Comentarii

  Întrebare? Aveți nevoie de mai multe informații? Doriți să puneți întrebări? Adăugați un comentariu nou ... Trebuie să vă conectați mai întâi.
  Pune întrebări legate de numai această listare.
  Comentariile sunt moderate.
  1.00 Lei
  Contacteaza vanzatorul Nu există un număr de telxxxx

  Date despre vanzator

  Subscrisa SCP MB Management ipurl
  Utilizator neînregistrat

  Locația imobilului

  Romania, Timis