Cautare
Romanian RO

ANUNTURI GENERALE CLASIFICATE GRATUITE DIN TOATA ROMANIA

Subscrisa SCP MB Management ipurl

Romania, Timis
Publicat 1 luna in urma
ID #23881
QR CODE
Vanzatorul nu a incarcat nici o poza Vanzatorul nu a incarcat nici o poza
170000.00 Euro €
Subscrisa SCP MB Management ipurl
Romania, Timis,
Publicat 1 luna in urma

Descriere

Subscrisa SCP MB Management ipurl, cu sediul în Timi?oara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timi?, înregistrat? la UNPIR sub nr. RFO II 0243, CIF RO 20804476, în calitate de lichidator judiciar al societ??ii TRIDENT PRODUCTION SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timi?oara, str.Mircea cel B?trân nr. 117 - 119, jud. Timi?, nr. de ordine în Registrul Comer?ului J35/2459/1994, CUI RO 6326538, numit prin Încheierea nr. 609 din data de 30.05.2018, pronun?at? de Tribunalul Timi?, Sec?ia a II a Civil?, în dosarul nr. 6315/30/2012, conform prevederilor Legii 85/2006 privind insolven?a ulterioare ?i a Codului de Procedur? Civil? organizeaz? :

LICITA?IE PUBLIC?

pentru valorificarea bunului imobil :
Teren situat în Timi?oara, DN 59A, FN, jud. Timi? (ie?irea spre S?c?laz) în suprafa?? de 25.000 mp, înscris în CF 409860 Timi?oara,

pre? de strigare - 170.000 euro + TVA (în func?ie de aplicabilitate)

În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile înstr?inate de c?tre lichidatorul judiciar sunt dobândite libere de orice sarcini.

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor care urmeaz? a fi scoase la vânzare, sub sanc?iunea dec?derii, sunt rugate s? fac? dovada acestui fapt pân? cel târziu în data de 11.05.2021, ora 17.00 la sediul lichidatorului judiciar din Timi?oara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timi?.

Licita?ia va avea loc în data de 12 mai 2021, ora 14,00, la sediul administratorului judiciar din Timi?oara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timi?

Toate cheltuielile aferente transferului de proprietate cad în sarcina cump?r?torului.
Pentru participarea la licita?ie, poten?ialii cump?r?tori trebuie s? depun? la sediul administratorului judiciar din Timi?oara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timi?, pân? cel târziu în ziua desf??ur?rii licita?iei, ora 13.00, urm?toarele documente:
1. Cerere de participare la licita?ie;
2. Dovada achit?rii caietului de sarcini*;
3. Dovada achit?rii garan?iei de participare la licita?ie în cuantum de 10 % din valoarea de pornire a bunului pentru care se liciteaz? (pl?ti?i în lei la cursul din ziua pl??ii)**;
4. Declara?ie pe propria r?spundere din care s? rezulte c? s-a f?cut inspec?ia în teren a propriet??ii imobiliare ?i c? participantul cunoa?te în am?nunt starea acesteia.
* Pre?ul caietului de sarcini este 500 lei +TVA ?i se poate achita prin virament bancar în contul lichidatorului judiciar MB MANAGEMENT IPURL, RO48BUCU875800072511R001, deschis la Alpha Bank Timi?oara, Agen?ia Calea Aradului, pân? cel târziu în ziua desf??ur?rii licita?iei, ora 13,00.
** Plata sumei reprezentând garan?ia se poate face prin virament bancar în contul unic al debitorului TRIDENT PRODUCTION SRL nr. RO29 BTRL 0360 1202 W030 30XX deschis la Banca Transilvania SA, pân? cel târziu în ziua desf??ur?rii licita?iei, ora 13.00.
Informa?ii suplimentare se pot ob?ine la nr. tel.: 0722258352, pe e-mail: mbmanagementtm@gmail.com sau pe site-ul administratorului judiciar: www.mb.ro.
Send messageto seller

 

Contacteaza vanzatorul

  SCP MB Management ipurl
  Utilizator neînregistrat
  Extensiile permise: png,gif,jpg.
  Maximum size: 262.1Mb.

  Comentarii

  Întrebare? Aveți nevoie de mai multe informații? Doriți să puneți întrebări? Adăugați un comentariu nou ... Trebuie să vă conectați mai întâi.
  Pune întrebări legate de numai această listare.
  Comentariile sunt moderate.
  170000.00 Euro €
  Contacteaza vanzatorul Nu există un număr de telxxxx

  Date despre vanzator

  SCP MB Management ipurl
  Utilizator neînregistrat

  Locația imobilului

  Romania, Timis